تاکتیک های خود و دستور العمل های لازم برای تیم خود را انتخاب کرده و وارد مسابقه شوید. در این بازی مهیج شما با ده ها هزار نفر از بازیکنان به مسابقه می پردازید و از باشگاه خود کسب درآمد می کنید.